MİİN korece “güzellik” ve Arapça “kim” anlamına gelir.
MİİN’in misyonunu simgeleyen en özel ayrıntısı tasarımlarına hayat veren ‘siyahın cazibesidir.
Markanın yaratıcı direktörü Kadir Kılıç : Güçlü bir denge için, markanın en önemsediği değer; “KUMAŞ VE VÜCUT ARASINDAKİ TASARIMSAL BAĞDIR” ve en önemlisi her bir tasarım, tasarım ekibinin yüksek enerjisiyle şekillenir.
                                                 ***
MiiN means ”beauty” in Korean and “who” in Arabic.
To reflect the charm of black colour to its design
Kadir Kılıç, creative director of the brand for a balanced volume, the brand values the importance of  “THE SPACE BETWEEN THE GARMENT AND THE BODY” and of course, every process step includes the feeling and energy of the design team.

CONCEPT

Markanın yaratıcı direktörü Kadir Kılıç’ın vizyon ve sanat filozofisi ile evrilen MİİN konsepti, 1900 – 1950’lerde ön plana çıkan minimalizm ve konseptual sanattan etkilenir. Kazimir Malevich, Robert Morris, Sol LeWitt, Franz Kline, Donald Judd, Otto Piene gibi dönemin ünlü ressam ve heykeltraşlarının yapıtlarındaki boşluk ve doluluk hissi, kompozisyon kaygısı, temel geometrik formlar ve en önemlisi MiiN ailesinin yarattığı zengin sinerji ile oluşur. Marka, her sezon öngörülemeyen koleksiyonlarında, Doğu ve Batı kültürlerini sentezler ve uzakdoğu giyim sanatından etkilenir. Kılıç MİİN kadınını şöyle tanımlıyor;
“Dünya mutfağının farklı tatlarını deneyimlemekten mutlu olan, kolektif bilincin dışında hareket edebilen, azınlıkları kucaklayan, yeni lüks tanımlarıyla ilgilenen, plastik sanatlar ve sanat tarihi konusunda yaşamla analoji yapabilen bir kadın.”

***

Evolving with the vision and art philosophy of Kadir Kılıç, the creative director of the brand, the MIIN concept is influenced by minimalism and conceptual art that came to the forefront in the 1900s-1950s. Kazimir Malevich, Robert Morris, Sol LeWitt, Franz Kline, Donald Judd, Otto Piene, and the work of the famous artists and sculptors of the sense of emptiness and fullness, compositional concerns, basic geometric forms and most importantly created by the rich synergy created by the MiiN family. The brand synthesizes Eastern and Western cultures in its unpredictable collections every season and is influenced by the art of clothing in the Far East. Kılıç defines MİİN as follows;
“A woman who is happy to experience the different tastes of the world cuisine, who can act outside collective consciousness, embrace minorities, are interested in new definitions of luxury, and can analogy with life on plastic arts and art history. “